Optika a optické přístroje

Definice optiky a seznam části optických přístrojů.

Keywords for site www.optiko.cz

keywords: optické přístroje, optické přístroje, fresnelova čočka, noktovizor, lexum brno, lexum brno, autorefraktokeratometr, průkazové foto brno, autorefraktokeratometr, obroučky brýlí, optické přístroje, www.optiko.cz, obroučky brýlí, noktovizor, brýlové obroučky, obroučky brýlí, optika, fresnelova čočka, poliklinika iii hradec králové, poliklinika iii hradec králové,

Domain Parking-site

Domain parking refers to the registration of an internet domain name without that domain being associated with any services such as e-mail or a website. Domain parking program is solution for those who want to register domain, but don't need web pages or mailboxes.

Optika a optické přístroje

Optika, ve svém původním významu, představuje část fyziky, která se zabývá světlem, jeho šířením v různých prostředích a na jejich rozhraních, zabývá se vzájemným působením světla a látky, zkoumá podstatu světla a další jevy, které se světlem souvisejí.

Světlo je však pouze částí spektra elektromagnetického záření. Také ostatní druhy záření mají velké množství vlastností, které je vhodné popisovat prostřednictvím optiky. Optiku je tedy možné chápat jako nauku o záření.
Optiku je možné rozdělit na: Geometrickou optiku, Svazkovou optiku, Fotometrii, Vlnovou optiku, Kvantovou optiku.

Optika se objevuje také v souvislosti s jinými obory, např.: Optoelektronika, Oční optika, Optometrie

Mezi kategorie optiky patří rovněž optické přístroje: Fotoaparát, Achromát, Dalekohled, Fresnelova čočka, Mikroskop, Noktovizor, Okulár, Polarimetr, Refraktor, Triedr

Other Domains parked at Domain Parking-site server

parking-site.eu

keywords: svatební přání texty, svatební blahopřání text, svatební přání texty, www.zerolimits.info, svatební oznámení levně,

darujimazlicka.cz

keywords: www.darujimazlicka.cz, mail kamen-hudcice.cz loc:uk, darujimazlicka, mail kvetiny-brno.cz loc:uk, mail elkus-gastro.cz loc:uk,Blog : UPC - Ukončení smlouvy, reklamace vyúčtování Huawei EchoLife HG520i. Změna portu z O2TV na LAN Registrace do katalogů, zpětné odkazy. Hey there! I'm using Twitter. Optimalizace webu Bazar - elektronické součástky